Web-stranica "www.stillenacht.info" nije ni u kakvoj vezi sa registriranim/ registrovanim zaštitnim znakovima - koji se slično zovu - već slijedi nekomercijalni cilj, dati se u potragu za izvorom božićne pjesme "Tiha noć! Sveta noć!". Web kamera Tiha noć je instalirana - u suradnji/saradnji sa Turističkom udrugom Oberndorfa - u okviru projekta "Običaji u Salzburger Land" ("Bräuche im Salzburger Land"), jedne serije od tri CD-ROMA, izdate od strane općine Salzburg i Salzburškog instituta za folklo.

Oko 200 autora je surađivalo/sarađivalo u radu na tri CD-ROMa. Rezultat nije samo bogata riznica informacija, već mnogo više od toga : 110 video i 250 audio zapisa, te preko 2000 slika, što omogućava pravi >doživljaj narodne kulture >. Jedan od mnogobrojnih linkova na ovom CD-ROMu vodi do stillenacht.info, te zahvaljujući mnogobrojnim 'putokazima' za internet čini od ovog standardnog djela aktualan/aktuelan i živ medij.

Suradnja

Alexander Gautsch, Mag.
Barbara Sieberth, Mag.
Martha Günzl
Norbert Gautsch
Dorly Eaton
Christine Deutinger
Kurt Prügger
Hans-Christian Dobler, Mag.
Elfi Lassnig
Markus Lassnig, Dr.
Monika Kreiseder
Wolfgang Schattauer, Mag.
Margaret Schattauer, Mag.
Joanna Wojtach
Johanna Visser
Peter Visser
Verena Sommerauer
Katrin Hammerschmidt, Mag.
Aja Avdagic
Sonja Schoner