Stilla natt, heliga natt (version 1)

1. Stilla natt, heliga natt,
Allt är frid, stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå,
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
Oss är en frälsare född.

2. Stora stund, heliga stund,
Änglars här går sin rund
Kring de vaktande herdarnas hjord.
Rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
Eder är frälsaren född. 

3. Stilla natt, heliga natt,
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimmen för världen slår,
Nu begynner vårt ljubelår.
Kristus till jorden är kommen,
Oss är en frälsare född.

insänt av Wolfgang Schattauer, Lidingö (Sverige)

Stilla natt, heliga natt (version 2)

1. Stilla natt! heliga natt!
Vaket vid krubban satt
Tyst i fröjd det heliga par.
Himla-barn, som lovat oss var,
Slumra i ljuvaste ro!
Slumra i ljuvaste ro!

2. Stilla natt, heliga natt!
Änglars här sjunger glatt.
Sången bringar herdarna bud:
Född är Kristus, Herren var Gud
Frälsaren, Kristus är född.
Frälsaren, Kristus är född.

3. Stilla natt, heliga natt!
Himlens barn, jordens skatt,
Saligt ler din heliga mund,
Slagen är befrielsens stund.
Frälsare, pris vare dig.
Frälsare, pris vare dig.